Sebab Ketujuh Perlunya Laman Web

Memiliki Laman web akan menjimatkan anda dari mencetak pelbagai bahan cetakan samada kertas, plastik, kain dan sebagainya

Oleh itu kegiatan anda mencetak dan melupuskan bahan-bahan tersebut tidak perlu dilakukan.

Ia akan dapat memelihara alam sekitar dari tercemar dengan bahan-bahan susah slupus tersebut.